Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego towaru na zasadach określonych w art. 556-576 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu dwóch lat od zakupu towaru.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  musthave24pl@gmail.com lub listownie na adres: Must Have Klaudia Grela, ul. Nadbystrzycka 72/24, 20-501 Lublin.

Prosimy załączyć:
a) szczegółowy opis oraz zdjęcia wad towaru, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone,
b) w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki skan/zdjęcie protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera,
c) informację, czy oczekują Państwo naprawy / wymiany produktu, obniżenia jego ceny bądź zwrotu pieniędzy.

Dokonując wyboru pomiędzy powyższymi żądaniami, należy pamiętać o następujących zasadach:
a) nie można żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada towaru ma charakter nieistotny,
b) kiedy żądania dotyczą obniżenia ceny towaru, trzeba określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona,
c) można żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny towaru, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres (e-mail lub pocztowy) lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy: Must Have Klaudia Grela, ul. Nadbystrzycka 72/24, 20-501 Lublin.
Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W celu odesłania towaru należy go dokładnie zapakować.

6. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie przez nas naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe – zwrócimy pieniądze.